HUDER SİİRT TEMSİLCİSİ Avukat BÜLBÜL, “ Yeni KHK ile olası mağduriyetler giderilecek…”
HUDER SİİRT TEMSİLCİSİ Avukat BÜLBÜL, “ Yeni KHK ile olası mağduriyetler giderilecek…”

      
HUDER SİİRT TEMSİLCİSİ Avukat BÜLBÜL, “ Yeni KHK ile olası mağduriyetler giderilecek…”
Bakanlar kurulu tarafından yayımlanan yeni bir kararname ile Olağanüstü Hal süresi içinde yürürlüğe giren KHK’larla haklarında işlem yapılan kamu görevlilerinden gerçekleştirilen işlem nedeniyle mağdur olduklarına inananların başvurularını incelemek üzere komisyon kuruldu.
23 Ocak Pazartesi günü 29957 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 685 sayılı KHK’a ile getirilen yeni hakları olumlu bulduğunu belirten Hukuki Araştırmalar Derneği (HUDER) Siirt İl Temsilcisi Av. Murat BÜLBÜL, bu uygulama ile olası mağduriyetlerin önüne geçilmiş olacağını söyledi.

Huder Siirt Temsilcisi BÜLBÜL, yaptığı açıklamada şu görüşlere yer verdi. terör örgütleri ve milli güvenliğe karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplarla bağlantıları nedeniyle başka bir idari işlem tesis edilmeksizin OHAL kapsamında çıkarılan KHK’larla doğrudan haklarında tesis edilen işlemlerle kamu görevinden çıkarılanlara, öğrencilikle ilişiği kesilenlere, kapatılan dernek, vakıf, sendika, özel radyo ve televizyon kanalları,  vakıf üniversiteleri, gazete, haber ajansları vb. kuruluşlara ve emekli personelin rütbelerinin alınması gibi işlemlerle mağdur edildiklerini iddia edenlerin başvurularını değerlendirmek ve karara bağlamak üzere Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu kurulmuştur. 15 Temmuz Darbe girişiminden sonra Olağanüstü Hal İlan edilmesi ve akabinde çıkarılan KHK’larla haklarında işlem tesis edilen bazı kimselerin mağdur olduklarına dair iddialarının kamuoyunda yaygın olarak yer almaya başlaması ve bu işlemlere karşı başvurulacak yasal yolların kesin bir şekilde belli olmamasından doğan tereddütlerin giderilmesine katkı sunacak olan bu komisyonun kurulmasını, Siirt Hukuki Araştırmalar Derneği (HUDER) olarak yararlı ve olumlu bulduğumuzu ayrıca bu komisyonun, çalışmaları neticesinde varsa gerçek mağdurların tespiti ile mağduriyetlerinin giderilmesinde önemli bir görevi yerine getireceğine dair inancımızı kamuoyuyla paylaşmak isterim. 
-Yeni KHK ile iki yıl süreyle görev yapması kararlaştırılan bu Komisyonun, görev süresinin Bakanlar Kurulu tarafından birer yıllık sürelerle uzatılması da imkan tanınmıştır.
Yeni KHK’nın ilgililere tanıdığı bazı hakları ise kısaca şöyle açıklayabiliriz;
1-İlgililerin; Komisyonun kurulup, başvuruları almasından itibaren daha önceki KHK’larla ilgili başvurularını altmış gün içinde,
-Bu tarihten sonra çıkarılacak KHK’larla ilgili olarak ise KHK’nın Resmi Gazete’de yayımlanmasından itibaren altmış gün içinde Valilikler aracılığıyla mağduriyetlerinin giderilmesi talebiyle komisyona başvuruda bulunmaları kararlaştırılırken, meslekten ihraç edilenlere ise en son görev yaptıkları kurumlara da başvurma imkanı getirilmiştir.
2-Komisyon tarafından ön incelemeden geçen ve başvuruları kabul edilenlere, bu KHK’da belirtilen usuller uyarınca görevlerine iade edilmeleri hakkı tanınırken, başvuruları reddedilenlere ise bu komisyon kararlarına karşı, HSYK tarafından belirlenecek Ankara İdare Mahkemelerinde İptal davası açma hakkı tanınmıştır. “

                                         

http://www.baykanhaber.com/ sitesinden 22 Ekim 2017 Pazar tarihinde yazdırılmıştır.